Ontwerpbureau dat bedrijven helpt bij de overgang naar de

circulaire economie.